รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCF127HG

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต BD-Combo Drive TS-LB23A/SOAHF Firmware ไปเป็นเวอร์ชั่น SN02 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- ปัญหา เรื่อง การเล่นกลับ DVD

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต เฟิร์มแวร์ BD-Combo Drive TS-LB23A/SOAHF เวอร์ชั่น SN02
ชื่อไฟล์: EP0000600188.exe
ขนาดไฟล์: 3.64 MB (3812424 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์ BD-Combo Drive TS-LB23A/SOAHF เวอร์ชั่น SN02

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • SN02

ขนาดของไฟล์

  • 3.64 MB

วันที่ออก

  • 2010-10-22

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600188.exe
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ให้เรียกการทำงานของตัวติดตั้งนั้นอีกครั้ง ถ้าการอัพเดตสำเร็จแล้ว จะมีข้อความว่า "It is unnecessary to update" แสดงขึ้นมา