รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCP115KG
  • VPCP115KW
  • VPCP116KG

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Graphics Driver (Intel) ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.14.10.2030 และจะแก้ไขอาการดังต่อไปนี้:

- มีน้อยส์ทางกราฟฟิกรบกวนขึ้นมา เมื่อทำการเล่นไฟล์ฟอร์แมท WMV ความคมชัดสูงใน Windows Media Player

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต Graphics Driver (Intel) เวอร์ชั่น 8.14.10.2030
ชื่อไฟล์: EP0000600218.exe
ขนาดไฟล์: 113.2 MB (118688520 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งอัพเดต Graphics Driver (Intel) เวอร์ชั่น 8.14.10.2030

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.14.10.2030

ขนาดของไฟล์

  • 113.2 MB

วันที่ออก

  • 2010-10-19

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600218.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว:
1. ไปที่ Device Manager > Display adapters > คลิกขวาบน Intel Graphics Media Accelerator 500 > Properties
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 8.14.10.2030