เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต PMB VAIO Edition plug-in (VAIO Image Optimizer) ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.3.00.07140 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- หน้าจอใช้งานของยูสเซอร์ หยุดค้าง

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต PMB VAIO Edition plug-in (VAIO Image Optimizer) เวอร์ชั่น 1.3.00.07140
ชื่อไฟล์: EP0000226181.exe
ขนาดไฟล์: 51.2 MB (53,714,944 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งอัพเดต PMB VAIO Edition plug-in (VAIO Image Optimizer) เวอร์ชั่น 1.3.00.07140

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.3.00.07140

ขนาดของไฟล์

  • 51.2MB

วันที่ออก

  • 2011-02-23

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000226181.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว:
1. ไปที่ C:\Program Files\Sony\VAIO Creations\VAIO Image Optimizer\
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 1.3.00.07140