เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Wireless LAN Driver (Intel) ไปเป็นเวอร์ชั่น 13.3.0.24 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- WiFi ถูกตัดการเชื่อมต่อออกไป

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต Wireless LAN Driver (Intel) เวอร์ชั่น 13.3.0.24
ชื่อไฟล์: EP0000600212.exe
ขนาดไฟล์: 41.3 MB (43298448 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งอัพเดต Wireless LAN Driver (Intel) เวอร์ชั่น 13.3.0.24

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 13.3.0.24

ขนาดของไฟล์

  • 41.3 MB

วันที่ออก

  • 2010-09-30

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600212.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว:
1. ไปที่ Device Manager > Network Adapters
2. คลิกขวาบน Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN / Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 ABG คลิก Properties > แทป Driver

ชื่ออุปกรณ์: Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN / Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 ABG
วัน(YYYY/MM/DD):(2010/07/14)
เวอร์ชั่น: 13.3.0.24
ลายเซ็นต์ดิจิตอล: Yes