รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCJ128FG
  • VPCJ118FW
  • VPCJ118FH
  • VPCJ128FH
  • VPCJ118FG

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Graphics Driver (Intel) ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.15.10.2182 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- การเปลี่ยนความละเอียดนหน้าจอหลังจากระบบกลับคืนมาทำงานตามปกติอาจจะทำให้หน้าจอมีการแสดงที่แย่ลง
- การเล่นกลับภาพยนตร์ไม่ปกติ หรือเป็นหน้าจอสีดำปรากฎออกมาเมื่อเล่นฟอร์แมทของไฟล์ MP4 ขนาด 480x270 พิกเซล

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต Graphics Driver (Intel) เวอร์ชั่น 8.15.10.2182
ชื่อไฟล์: EP0000229219.exe
ขนาดไฟล์: 27.8 MB (29,241,344 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งอัพเดต Graphics Driver (Intel) เวอร์ชั่น 8.15.10.2182

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.15.10.2182

ขนาดของไฟล์

  • 27.8MB

วันที่ออก

  • 2010-09-30

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000229219.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว:
1. ไปที่ Device Manager > Display Adapters
2. คลิกขวาบน Intel (R) HD Graphics คลิก Properties > แทป Driver

ชื่ออุปกรณ์: Intel(R) HD Graphics
วัน(yyyy/mm/dd): 2010/07/19
เวอร์ชั่น: 8.15.10.2182
ลายเซ็นต์ดิจิตอล: Yes