รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCS116FA
 • VPCS116FW
 • VPCS116FH
 • VPCS117GA
 • VPCS115FH
 • VPCS116FG
 • VPCS117GW
 • VPCS115FG
 • VPCS113FG
 • VPCS117GG
 • VPCS117GH
 • VPCS115FW

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Graphics Driver (NVIDIA) ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.17.11.9828 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- การเล่นกลับของ MPEG ติดขัดใน VAIO Media Plus

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต Graphics Driver (NVIDIA) เวอร์ชั่น 8.17.11.9828
ชื่อไฟล์: EP0000600204.exe
ขนาดไฟล์: 133.41 MB (139884384 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเดต Graphics Driver (NVIDIA) เวอร์ชั่น 8.17.11.9828

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 8.17.11.9828

ขนาดของไฟล์

 • 133.41 MB

วันที่ออก

 • 2010-09-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600204.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว:
1. ไปที่ Device Manager > Display adapters
2. คลิกขวาบน NVIDIA GeForce 310M > Properties
3. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 8.17.11.9828