เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Graphics Driver (Intel) ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.15.10.2182 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- การเล่นกลับภาพยนตร์แย่ลง หรือเป็นหน้าจอดำมืด เมื่อเล่นด้วยขนาด 480x270 จุด ในไฟล์ฟอร์แมท MP4

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต Graphics Driver (Intel) เวอร์ชั่น 8.15.10.2182
ชื่อไฟล์: EP0000229222.exe
ขนาดไฟล์: 27.8 MB (29,241,344 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งอัพเดต Graphics Driver (Intel) เวอร์ชั่น 8.15.10.2182

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.15.10.2182

ขนาดของไฟล์

  • 27.8MB

วันที่ออก

  • 2010-09-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000229222.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว:
1. ไปที่ Device Manager > Display adapters
2. คลิกขวาบน Intel Graphics Media Accelerator HD > Properties
3. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 8.15.10.2182