รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCJ128FG
  • VPCJ128FH

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R1011W7 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- อัพเดต Intel VBIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น 2046v01

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R1011W7
ชื่อไฟล์: EP0000600202.exe
ขนาดไฟล์: 4.65 MB (4867560 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • ทำการติดตั้งอัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R1011W7

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R1011W7

ขนาดของไฟล์

  • 4.65 MB

วันที่ออก

  • 2010-09-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600202.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว:
1. เปิดที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของ BIOS คือ R1011W7