เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต VAIO Smart Network ไปเป็นเวอร์ชั่น 3.3.1.08110 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- สถานะของ VAIO Smart Network ไม่ถูกต้องเมื่อระบบถูก ปิด/รีสตาร์ท และสวิทช์ Wireless ที่เป็นฮาร์ดแวร์เดียวกันถูก เปิด/ปิด

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต VAIO Smart Network เวอร์ชั่น 3.3.1.08110
ชื่อไฟล์: EP0000600191.exe
ขนาดไฟล์: 7.58 MB (7946160 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • ทำการติดตั้งอัพเดต VAIO Smart Network เวอร์ชั่น 3.3.1.08110

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 3.3.1.08110

ขนาดของไฟล์

  • 7.58 MB

วันที่ออก

  • 2010-09-07

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit
  • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600191.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Smart Network\
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 3.3.1.08110