รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCZ129GW
 • VPCZ128GG
 • VPCZ116GW
 • VPCZ126GW
 • VPCZ129GG
 • VPCZ117GG
 • VPCZ126GH
 • VPCZ126GG
 • VPCZ116GG
 • VPCZ117GW
 • VPCZ126GF
 • VPCZ115GW
 • VPCZ115GG
 • VPCZ116GH
 • VPCZ127GG
 • VPCZ126GA
 • VPCZ116GA
 • VPCZ115GA

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Wireless LAN Driver (Intel) ไปเป็นเวอร์ชั่น 13.2.1.5 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- WiFi มีการตัดการเชื่อมต่อในบางครั้ง

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต Wireless LAN Driver (Intel) เวอร์ชั่น 13.2.1.5
ชื่อไฟล์: EP0000600199.exe
ขนาดไฟล์: 41.52 MB (43536872 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเดต Wireless LAN Driver (Intel) เวอร์ชั่น 13.2.1.5

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 13.2.1.5

ขนาดของไฟล์

 • 41.52 MB

วันที่ออก

 • 2010-09-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600199.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว:
1. ไปที่ Device Manager > Network Adapters > Properties
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 13.2.1.5