รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCW215AW
 • VPCW213AG
 • VPCW218AG
 • VPCW217AG
 • VPCW21EAG
 • VPCW216AA
 • VPCW218AW
 • VPCW21EAW
 • VPCW21BAG
 • VPCW219AG
 • VPCW213AW
 • VPCW215AG
 • VPCW216AH
 • VPCW216AG

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดตให้ Graphics Driver (Intel) เป็นเวอร์ชั่น  8.14.10.2117 และจะแก้ปัญหาอาการต่อไปนี้:

- ปรากฏเส้นแนวตั้งสั้น ๆ ระหว่าง Windows กำลังบูท

ข้อมูลการดาวน์โหลด:
อัพเดต Graphics Driver (Intel) เวอร์ชั่น 8.14.10.2117
ชื่อไฟล์: EP0000600194.exe
ขนาดไฟล์: 18.74 MB (19647024 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง Graphics Driver (Intel) Update version 8.14.10.2117

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 8.14.10.2117

ขนาดของไฟล์

 • 18.74 MB

วันที่ออก

 • 2010-08-23

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับการอ้างอิงภายหลัง)
2.  ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิก EP0000600194.exe
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


การตรวจสอบว่า การติดตั้งประสบความสำเร็จหรือไม่ :
1. ไปที่ Device Manager > Display Adapters > Intel Graphics Media Accelerator
2. Driver version ภายใต้ Properties ต้องแสดงเป็น 8.14.10.2117