เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R0300Y8 และปรับปรุงต่อไปนี้:

- การควบคุมพัดลม
- Power management

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R0300Y8
ชื่อไฟล์: EP0000600184.exe
ขนาดไฟล์: 4.21 MB (4404936 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งอัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R0300Y8

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R0300Y8

ขนาดของไฟล์

  • 4.21 MB

วันที่ออก

  • 2010-08-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปเก็บไว้ในไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (จะใช้ไดเร็กตอรี่นี้สำหรับอ้างอิงในภายหลัง)
2. ให้ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์ได้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ แล้วทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ EP0000600184.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่แสดงในตัวช่วยการติดตั้งนั้น
4. หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จl:
1. เปิดที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่าเวอร์ชั่นของ BIOS คือ R0300Y8