เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Control Center ไปเป็นเวอร์ชั่น 4.1.1.07160 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- ค่าหน่วยความจำ L3 Cache ไม่แสดงอย่างถูกต้องใน VAIO Control Center

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต VAIO Control Center เวอร์ชั่น 4.1.1.07160
ชื่อไฟล์: EP0000600177.exe
ขนาดไฟล์: 6.54 MB (6847208 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งอัพเดต VAIO Control Center เวอร์ชั่น 4.1.1.07160

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 4.1.1.07160

ขนาดของไฟล์

  • 6.54 MB

วันที่ออก

  • 2010-07-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600177.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\
2. Version.txt ควรระบุ 4.1.1.07160