รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCZ126GF
 • VPCZ129GW
 • VPCZ128GG
 • VPCZ126GW
 • VPCZ129GG
 • VPCP116KG
 • VPCZ127GG
 • VPCP115KG
 • VPCZ126GH
 • VPCZ126GA
 • VPCZ126GG
 • VPCP115KW

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต WebToGo ไปเป็นเวอร์ชั่น 3.1 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่ยอมรับ

Available Downloads:
อัพเดต WebToGo เวอร์ชั่น 3.1
ชื่อไฟล์: EP0000600174.exe
ขนาดไฟล์: 23.5 MB (24639040 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเดต WebToGo เวอร์ชั่น 3.1

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 3.1

ขนาดของไฟล์

 • 23.5 MB

วันที่ออก

 • 2010-07-30

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit
 • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600174.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น