รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGC-JS45SF
  • VGC-JS45TF
  • VPCL118FG
  • VGC-JS45GF

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Rescue Data ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.2.1.06100 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- แผ่นดิสก์ที่เขียนลงไปได้ ยกเว้นแต่แผ่นที่เป็นแบบ CD ไม่ได้รับการเขียนให้เมื่อใช้ Rescue Data

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
โปรแกรมอัพเดต Rescue Data เวอร์ชั่น 1.2.1.06100
ชื่อไฟล์: EP0000600167.exe
ขนาดไฟล์: 9.59 MB (10052944 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งโปรแกรมอัพเดต Rescue Data เวอร์ชั่น 1.2.1.06100

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.2.1.06100

ขนาดของไฟล์

  • 9.59 MB

วันที่ออก

  • 2010-07-12

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600167.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิด Registry Editor
2. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\P1Update
3. appid ควรจะระบุ EP0000600167