รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCP115KG
  • VPCP115KW
  • VPCP116KG

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต Quick Web Access ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.3.3.0 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- ตัวเลือกเชื่อมต่ออัตโนมัติไม่ได้ถูกปิดเอาไว้ เมื่อใช้รูปแบบการรับส่งข้อมูลแบบที่ไม่ได้คงค่าบริการไว้ตายตัว
- เมื่อมีการป้อน PIN (Personal Identification Number) ผิด 3 ครั้ง จะไม่มี กล่องไดอะล็อกของ PUK (PIN Unlock Key) แสดงขึ้นมาทันทีเตือนโดยอัตโนมัติ
- เมื่อแบตเตอรี่อ่อน จะไม่มีข้อความสำหรับเตือนและตัว Quick Web Access จะปิดไปในทันที

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต Quick Web Access เวอร์ชั่น 1.3.3.0
ชื่อไฟล์: EP0000227562.exe
ขนาดไฟล์: 247 MB (259,026,944 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งอัพเดต Quick Web Access เวอร์ชั่น 1.3.3.0

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.3.3.0

ขนาดของไฟล์

  • 247.0MB

วันที่ออก

  • 2010-07-27

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download   (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000227562.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


การตรวจสอบว่าการติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว:
1. Launch Quick Web Access และไปที่ Configuration Panel 
2. รุ่นควรจะระบุ 1.3.3.0