เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต เฟิร์มแวร์ของ Bluetooth (Broadcom) ไปเป็นเวอร์ชั่น 2.2.3.593.596a และจะแก้ปัญหาและอาการต่อไปนี้ :

- เมาส์ Bluetooth ไม่ทำงานในบางครั้ง หลังจากที่ผ่านไปได้ช่วงหนึ่ง

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
อัพเดตเฟิร์มแวร์ของ Bluetooth (Broadcom) เวอร์ชั่น 2.2.3.593.596a
ชื่อไฟล์ : EP0000600150.exe
ขนาดไฟล์ : 3.96 MB (4145720 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง อัพเดตเฟิร์มแวร์ของ Bluetooth (Broadcom) เวอร์ชั่น 2.2.3.593.596a

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 2.2.3.593.596a

ขนาดของไฟล์

  • 3.96 MB

วันที่ออก

  • 2010-07-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (ให้จำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิงภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600150.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่แสดงขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. หลังการติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

หมายเหตุ :
- ตรวจสอบว่า ตัว AC adapter ได้เชื่อมต่ออยู่
- ตรวจสอบว่า Bluetooth นั้นเปิดใช้งานอยู่แล้ว
- ปิดแอพพลิเคชั่นตัวอื่น

เพื่อตรวจสอบว่า การติดตั้งนั้นทำได้สำเร็จแล้ว:
1.เปิด Device Manager
2.เปิด Bluetooth Radios > Foxconn-T77H114-BCM2070 > Properties
3.เปิดแท็บ Details
4.เลือก Hardware IDs
5.ID ควรจะแสดงเป็น USB\VID_0489&PID_E00F&REV_0596