เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต เฟิร์มแวร์ของ SuperMulti Drive DVR-TD09 ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.02 และจะปรับปรุงสิ่งต่อไปนี้ :

- ความสามารถในการอ่านของ CD-ROM

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
อัพเดตเฟริม์แวร์ของ SuperMulti Drive DVR-TD09 เวอร์ชั่น 1.02
ชื่อไฟล์ : EP0000600137.exe
ขนาดไฟล์ : 4.39 MB (4597544 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง อัพเดตเฟิร์มแวร์ของ SuperMulti Drive DVR-TD09 เวอร์ชั่น 1.02

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.02

ขนาดของไฟล์

  • 4.39 MB

วันที่ออก

  • 2010-07-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit
  • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ :

 

อัพเดตนี้จะใช้ได้เฉพาะกับ รุ่นที่มีไดร์ฟเชิงแสงรุ่น DVR-TD09.
เท่านั้น ถ้าไม่ใช่ อย่าทำการติดตั้งเข้าไป

 

เพื่อทำการตรวจสอบ :

1. ไปที่ Device Manager
2. ขยาย DVD/CD-ROM Drives เพื่อแสดงชื่อรุ่นของ Optical Drive

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (ให้จำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิงภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600137.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่แสดงขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. หลังการติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


เพื่อทำการตรวจสอบว่า การติดตั้งทำได้สำเร็จแล้ว :
1. ให้ทำการเรียกตัวแพ็กเกจติดตั้งอีกครั้ง
2. ถ้าการติดตั้งนั้นทำได้สำเร็จแล้ว จะมีข้อความของ It is unnecessary to update แสดงขึ้นมา