รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCM125AW
  • VPCM125AG
  • VPCM126AH
  • VPCM126AG
  • VPCM126AA

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด VAIO User Guide ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.0.1.05170  
ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดตสำหรับ VAIO User Guide เวอร์ชั่น1.0.1.05170
ชื่อไฟล์: EP0000600154.exe
ขนาดไฟล์ : 39.91 MB (41846240 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง อัพเดตสำหรับ VAIO User Guide เวอร์ชั่น 1.0.1.05170

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0.1.05170

ขนาดของไฟล์

  • 39.91 MB

วันที่ออก

  • 2010-08-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600154.EXE
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น