เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต เฟิร์มแวร์ของ Blu-ray Combo Drive BDC-TD01 ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.03 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย :
- Format error ในสื่อ CD-RW ของ SONY

ปรับปรุงความสามารถในการอ่านของ CD-ROM ในเวอร์ชั่นนี้ด้วย

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
Blu-ray Combo Drive Firmware BDC-TD01 Update version 1.03
ชื่อไฟล์: EP0000600133.exe
ขนาดไฟล์: 4.53 MB (4742232 ไบต์)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งตัวอัพเดต Blu-ray Combo Drive Firmware BDC-TD01 เวอร์ชั่น 1.03

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.03

ขนาดของไฟล์

  • 4.53 MB

วันที่ออก

  • 2010-05-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

สำคัญ:

การอัพเดตนี้ใช้ได้เฉพาะรุ่นที่มีไดร์ฟเชิงแสง ( Optical Drive) รุ่น Blu-ray Combo Drive BDC-TD01 ถ้าเป็นรุ่นอื่นอย่าทำการติดตั้งเข้าไป

 

การตรวจสอบรุ่นของไดร์ฟเชิงแสง :

1. ไปที่ Device Manager

2. ขยายรายการของ BD/DVD/CD-ROM Drives เพื่อแสดงรุ่นของได้เชิงแสงนั้น

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้ ไปที่ไดเร็กตอรี่Temporary หรือ Download (จะใช้ไดเร็กตอรี่นี้สำหรับอ้างอิงภายหลัง ).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไว้ แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ EP0000600133.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่แสดงขึ้นมาในตัวช่วยการติดตั้งนั้น
4. หลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

 

การตรวจสอบว่าการติดตั้งทำได้สำเร็จแล้ว:

1. ไปที่ Device Managerที่อยู่ใน BD/DVD/CD-ROM Drives
2. คลิกขวาที่ Properties
3. ในแทป Details - Hardware IDs
4. Firmware Version จะเป็น 1.03