เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด VAIO Original Function Settings ไปเป็นเวอร์ชั่น 2.0.2.02240 ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Original Function Settings เวอร์ชั่น 2.0.2.02240
ชื่อไฟล์: EP0000600117.exe
ขนาดไฟล์ : 25.34 MB (26569072 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง VAIO Original Function Settings เวอร์ชั่น 2.0.2.02240

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 2.0.2.02240

ขนาดของไฟล์

  • 25.34 MB

วันที่ออก

  • 2010-07-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600117.EXE 
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 
การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว : 

1. ให้ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Original Function Settings\Version.txt 2.0.2.02240