เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO DVD Menu Data ไปเป็นเวอร์ชั่น 2.0.01.02050 และจะแก้ปัญหาอาการต่อไปนี้ด้วย :

- Playlist ใน  Playlist Menu ไม่สามารถเลือกได้ เมื่อมีการเลือกอยู่ที่ Chronicle design ไว้

 

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้:

อัพเดตสำหรับ VAIO DVD Menu Data เวอร์ชั่น 2.0.01.02050

ชื่อไฟล์: EP0000220149.exe

ขนาดไฟล์: 3.24 MB (3,399,680 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งอัพเดตสำหรับ VAIO DVD Menu Data เวอร์ชั่น 2.0.01.02050

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 2.0.01.02050

ขนาดของไฟล์

  • 3.24MB

วันที่ออก

  • 2010-03-31

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000220149.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

เพื่อทำการตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จหรือไม่::

1. ให้ไปที่ C:\ProgramData\Sony Corporation\VAIO DVD Menu Data\DVD-Video\ThemeFiles\version.txt