เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Power Management  ไปเป็นเวอร์ชั่น 5.0.1.01270 และเอกสารช่วยเหลือของ VAIO Power Management 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
VAIO Power Management version 5.0.1.01270

ชื่อไฟล์: EP0000600113.exe

ขนาดไฟล์ : 5.84 MB (6118056 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง VAIO Power Management version 5.0.1.01270

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 5.0.1.01270

ขนาดของไฟล์

  • 5.84 MB

วันที่ออก

  • 2010-03-18

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

 

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600113.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น
 
เพื่อทำการตรวจสอบว่า การติดตั้งนั้นทำได้สำเร็จหรือไม่  

1. ให้ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Power Management\

2. Version.txt 5.0.1.01270