รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-P25G
 • VGN-P23T
 • VGN-P23G
 • VGN-P15T
 • VGN-P13GH
 • VGN-P25T
 • VGN-P13TH
 • VGN-P15G

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS Sustaining U3a ไปเป็นเวอร์ชั่น R2073U3 และมีการปรับปรุงต่อไปนี้ด้วย: 

- การปรับตั้งสมรรถนะของ CPU ได้รับการทำให้เหมาะสม

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:

BIOS Sustaining U3a version R2073U3

ชื่อไฟล์: EP0000600112.exe

ขนาดไฟล์: 5.71 MB (5980664 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเดต BIOS Sustaining R2073U3

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R2073U3

ขนาดของไฟล์

 • 5.71 MB

วันที่ออก

 • 2010-03-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit
 • Windows XP
 • Windows Vista SP2 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)

2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600112.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 

เพื่อทำการตรวจสอบว่า การติดตั้งนั้นทำได้สำเร็จหรือไม่:

1. เปิดที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่าเวอร์ชั่นของ BIOS คือ R2073U3