เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการติดตั้ง แพตช์สำหรับ Sony Home Network Library Local Importer Photo Retrievement ไปเป็นเวอร์ชั่น 2.0.2.12150 

- เป็นรีลิสสำหรับ Sony Home Network Library ของ Windows 7 Upgrade and Preinstalled.

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
แพตช์สำหรับ Sony Home Network Library LocalImporter Photo Retrievement เวอร์ชั่น 2.0.2.12150
ชื่อไฟล์: EP0000600095.exe
ขนาดไฟล์:  4.11 MB (4301856 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง แพตช์สำหรับ Sony Home Network Library LocalImporter Photo Retrievement เวอร์ชั่น 2.0.2.12150

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 2.0.2.12150

ขนาดของไฟล์

  • 4.11 MB

วันที่ออก

  • 2010-03-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit
  • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)

2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600095.EXE

3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น

4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว

1. ให้ไปที่ C:\ProgramFiles\Common Files\Sony Shared\SOHLib\

2. Version.txt 2.0.2.12150