เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

 

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Intel SATA Driver Registry Patch Update สำหรับ Windows 7 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- ปัญหาเรื่อง Optical Disc Drive   

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
อัพเดตของ Windows 7 สำหรับ Intel SATA Driver Registry Patch 
ชื่อไฟล์: EP0000600029.exe

ขนาดไฟล์:  371 KB (380,152 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง อัพเดตของ Windows 7 สำหรับ Intel SATA Driver Registry Patch

ขนาดของไฟล์

  • 2.32 MB

วันที่ออก

  • 2010-07-09

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600029.EXE
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น