เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager ไปเป็นเวอร์ชั่น 3.6.1.12010 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

 

- ผลการวิเคราะห์เนื้อหาของ DRM-OMA ไม่ถูกต้อง

- ความจุของ HDD ไม่เพียงพอ

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:

 

โปรแกรมอัพเดตสำหรับ VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager เวอร์ชั่น 3.6.1.12010

 

ชื่อไฟล์: EP0000600087.exe 

ขนาดไฟล์: 16.8 MB (17,649,664 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง โปรแกรมอัพเดตสำหรับ VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager เวอร์ชั่น 3

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 3.6.1.12010

ขนาดของไฟล์

  • 28.04 MB

วันที่ออก

  • 2011-01-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600087.EXE 
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น
 

 

 
การตรวจสอบว่าการอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จแล้ว : 
 

1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\

 

2. Version.txt 3.6.1.12010