เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Content Metadata Manager Settings ไปเป็นเวอร์ชั่น 3.6.0.09240 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- ผลการวิเคราะห์เนื้อหาของ DRM-OMA ไม่ถูกต้อง

 

- ความจุของ HDD ไม่เพียงพอ

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
 โปรแกรมอัพเดต สำหรับ VAIO Content Metadata Manager Settings เวอร์ชั่น 3.6.0.09240 
ชื่อไฟล์: EP0000600074.exe
ขนาดไฟล์:  18.79 MB (19693560 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง โปรแกรมอัพเดต สำหรับ VAIO Content Metadata Manager Settings เวอร์ชั่น 3.6.0.09240

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 3.6.0.09240

ขนาดของไฟล์

  • 18.79 MB

วันที่ออก

  • 2011-01-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600074.EXE 
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 


การตรวจสอบว่าการอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จแล้ว : 

1. ให้ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VCM Manager Settings\

2. Version.txt 3.6.0.09240