เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Content Metadata XML Interface ไปเป็นเวอร์ชั่น 3.6.0.09080 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- ผลการวิเคราะห์เนื้อหาของ DRM-OMA ไม่ถูกต้อง

- ความจุของ HDD ไม่เพียงพอ

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:

โปรแกรมอัพเดตสำหรับ VAIO Content Metadata XML Interface เวอร์ชั่น 3.6.0.09080

ชื่อไฟล์: EP0000600073.exe

ขนาดไฟล์: 12.24 MB (12828016 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง โปรแกรมอัพเดตสำหรับ VAIO Content Metadata XML Interface เวอร์ชั่น 3.6.0.09080

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 3.6.0.09080

ขนาดของไฟล์

  • 12.24 MB

วันที่ออก

  • 2011-02-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600073.exe
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้ง
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 

 

ตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จl:

1. ไปที่ C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\

2. Version.txt 3.6.0.09080