เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด เฟิร์มแวร์ของ SuperMulti Drive AD-7560A ไปเป็นเวอร์ชั่น DS06 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- Optical drive ถูกแสดงเป็นไอคอนของ DVD-ROM เมื่อใส่แผ่น DVD เปล่าที่ฟอร์แมทใน UDF เข้าไปในเครื่อง


ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
เฟิร์มแวร์ สำหรับ SuperMulti Drive AD-7560A เวอร์ชั่น DS06
ชื่อไฟล์: EP0000600079.exe
ขนาดไฟล์:  5.03 MB (5270336 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง เฟิร์มแวร์สำหรับ SuperMulti Drive AD-7560A เวอร์ชั่น DS06

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • DS06

ขนาดของไฟล์

  • 5.03 MB

วันที่ออก

  • 2010-07-08

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

สำคัญ:

 

อัพเดตนี้ใช้ได้สำหรับ เครื่องรุ่นที่มี Optical Drive รุ่น AD-7560A เท่านั้น

ถ้าไม่ใช่ ไม่ต้องทำการติดตั้งเข้าไป

 

วิธีการตรวจสอบ:

1. ให้ไปที่ Device Manage

2. ขยาย DVD/CD-ROM Drives เพื่อแสดงชื่อรุ่นของ Optical Driver

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600079.EXE 
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 
การตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จแล้ว : 

1. ให้ทำการเรียกแพ็กเกจตัวติดตั้งอีกครั้ง
2. ถ้าการอัพเดตทำได้สำเร็จแล้ว ท่านจะพบว่าเวอร์ชั่นปัจจุบันคือ DS06.