เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต iTunes Trademark Notation Unified ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.0.2.10270 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย :

- ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ iTunes

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
โปรแกรมอัพเดตสำหรับ iTunes Trademark Notation Unified เวอร์ชั่น 1.0.2.10270
ชื่อไฟล์: EP0000600066.exe
ขนาดไฟล์:  14.5 MB (15202392 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง โปรแกรมอัพเดตสำหรับ iTunes Trademark Notation Unified เวอร์ชั่น 1.0.2.10270

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0.2.10270

ขนาดของไฟล์

  • 14.5 MB

วันที่ออก

  • 2010-07-08

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit
  • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600066.EXE 
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น
 
การตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จแล้ว  

1. ให้ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\Media Gallery\Version.txt 1.0.1.09180
2. ให้ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Media plus\Version.txt 2.0.1.09140

3. ถ้าทั้ง Media Gallery และ VAIO Media plus ไม่ได้ติตตั้งเอาไว้ การตรวจสอบเวอร์ชั่นก็ไม่จำเป็นต้องทำ