เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต SuperMulti Drive Firmware AD-7910S-V2 ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.Vb และจะแก้อาการต่อไปนี้ : 

- ไม่สามารถเขียนข้อมูลแบ็คอัพไปยังสื่อ DVD ด้วยBackup and Restore ของ Windows7 ได้

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :

SuperMulti Drive Firmware AD-7910S-V2 เวอร์ชั่น 1.Vb

ชื่อไฟล์: EP0000600062.exe

ขนาดไฟล์: 4.12 MB (4314976 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง SuperMulti Drive Firmware AD-7910S-V2 เวอร์ชั่น 1.Vb

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.Vb

ขนาดของไฟล์

  • 4.12 MB

วันที่ออก

  • 2010-01-29

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit
  • Windows 7 32bit

ดาวน์โหลด

สำคัญ:

 

อัพเดตนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่องรุ่นที่มี Optical Drive รุ่น AD-7910S-V2 เท่านั้น

ถ้าไม่ใช้ อย่าทำการติดตั้งเข้าไป

 

เพื่อทำการตรวจสอบ:

1. ให้ไปที่ Device Manage

2. ขยาย DVD/CD-ROM Drives เพื่อแสดงรุ่นของ Optical Driver

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้ ไปที่ไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (จะใช้ไดเร็กตอรี่นี้สำหรับอ้างอิงภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไว้ แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ EP0000600062.exe
3. ทำตามคำสั่งที่แสดงขึ้นมาในตัวช่วยการติดตั้งนั้น
4. หลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ตรวจสอบว่า การติดตั้งทำได้สำเร็จแล้ว:

1. ให้ทำการเรียกใช้แพ็คเก็จตัวติดตั้งนั้นอีกครั้ง
2. ถ้าการอัพเดตทำได้สำเร็จแล้วจะมีข้อความว่า "It is unnecessary to update" แสดงขึ้นมา