เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด WinDVD อัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่น 10.0.5.164 และจะปรับปรุง สิ่งต่อไปนี้:

- WinDVD อาจจะหยุดไม่ตอบสนองเมื่อทำการเล่นกลับแผ่น DVD หลังการเล่นกลับ AVCHD

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ ื :
WinDVD Update Ver 10.0.5.164
ชื่อไฟล์ : EP0000600094.exe
ขนาดไฟล์ : 37.2 MB (38995768 byte)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งอัพเดตสำหรับ WinDVD เวอร์ชั่น 10.0.5.164

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 10.0.5.164

ขนาดของไฟล์

  • 37.2 MB

วันที่ออก

  • 2010-01-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุ: ก่อนทำการติดตั้ง ให้ปิดแอพพลิเคชั่นของ WinDVD BD ก่อน

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้ ไปที่ไดเร็กตอรี่Temporary หรือ Download (จะใช้ไดเร็กตอรี่นี้สำหรับอ้างอิงภายหลัง ).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไว้ แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ EP0000600094.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่แสดงขึ้นมาในตัวช่วยการติดตั้งนั้น
4. หลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ตรวจสอบว่า การติดตั้งทำได้สำเร็จแล้ว:

1. ตรวจสอบว่า C:\Program Files\Corel\CorelWinDVD2010\WinDVD.exe มีเวอร์ชั่นเป็น  10.0.5.164