เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ Super Multi Drive UJ880AD ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.22 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย :

- ปัญหาการเขียนในแผ่น  Sony DVD-R x8


ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
เฟิร์มแวร์สำหรับ Super Multi Drive UJ880AD เวอร์ชั่น 1.22
ชื่อไฟล์: EP0000600009.exe
ขนาดไฟล์:  3.46 MB (3618600 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง เฟิร์มแวร์สำหรับ Super Multi Drive UJ880AD เวอร์ชั่น 1.22

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.22

ขนาดของไฟล์

  • 3.46 MB

วันที่ออก

  • 2010-01-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows 7 64bit
  • Windows 7 32bit
  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows XP

ดาวน์โหลด

สำคัญ:

 

การอัพเดตนี้จะใช้ได้เฉพาะกับรุ่นที่มี Optical Drive รุ่น UJ-880AD เท่านั้น

แต่ถ้าไม่ใช่ ไม่ต้องทำการติดตั้งเข้าไป

 

วิธีการตรวจสอบ:

1. ไปที่ Device Manage

2. ขยาย DVD/CD-ROM Drives เพื่อแสดงชื่อรุ่นของ Optical Driver

ติดตั้ง

รายละเอียด

 

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600009.EXEเพื่อเริ่มการติดตั้ง
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น
 
การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว  

1. ให้ทำการเรียกแพ็กเกจติดตั้งอีกครั้งหนึ่ง
2. ถ้าการอัพเดตทำได้สำเร็จแล้ง จะมีข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้นมา "It is unnecessary to update."