เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต เฟิร์มแวร์ของ SuperMulti Drive Firmware DVR-TD09VA ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.01 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- การเขียนไม่ผ่านกับ แผ่น DVD-RW 6x


ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
เฟิร์มแวร์สำหรับ SuperMulti Drive DVR-TD09VA เวอร์ชั่น 1.01
ชื่อไฟล์: EP0000208179.exe
ขนาดไฟล์:  2.43 MB (2,553,856 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง เฟิร์มแวร์สำหรับ SuperMulti Drive DVR-TD09VA เวอร์ชั่น 1.01

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.01

ขนาดของไฟล์

  • 2.43MB

วันที่ออก

  • 2010-07-08

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

สำคัญ:

 

อัพเดตนี้ใช้ได้สำหรับ เครื่องรุ่นที่มี Optical Drive รุ่น DVR-TD09VA เท่านั้น

ถ้าไม่ใช่ ไม่ต้องทำการติดตั้งเข้าไป

 

วิธีการตรวจสอบ:

1. ให้ไปที่ Device Manage

2. ขยาย DVD/CD-ROM Drives เพื่อแสดงชื่อรุ่นของ Optical Driver

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000208179.EXE 
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น
 
การตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จแล้ว  

1. ให้ทำการเรียกแพ็กเกจตัวติดตั้งอีกครั้ง
2. ถ้าการอัพเดตทำได้สำเร็จแล้ว จะมีข้อความว่า "It is unnecessary to update." แสดงขึ้นมา