เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต เฟิร์มแวร์ของ BD-Combo Drive BC-5500S ไปเป็นเวอร์ชั่น V2 1 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- ไม่สามารถเขียนข้อมูล BackUp ไปยังแผ่น DVD ด้วย"Backup and Restore" ของ Windows7 ได้
- แก้ไขตัวควบคุม Actuator Motion
- ความสามารถในการอ่านของ Readability แผ่น BD-R(SL) และ BD-ROM.


ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
เฟิร์มแวร์สำหรับ BD-Combo Drive BC-5500S เวอร์ชั่น V2 1
ชื่อไฟล์: EP0000600026.exe
ขนาดไฟล์:  EP0000600026.exe

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง เฟิร์มแวร์สำหรับ BD-Combo Drive BC-5500S เวอร์ชั่น V2 1

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • V2

ขนาดของไฟล์

  • 4.18 MB

วันที่ออก

  • 2010-07-08

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 64bit

ดาวน์โหลด

สำคัญ:

 

อัพเดตนี้ใช้ได้สำหรับ เครื่องรุ่นที่มี Optical Drive รุ่น BC-5500S เท่านั้น

ถ้าไม่ใช่ ไม่ต้องทำการติดตั้งเข้าไป

 

วิธีการตรวจสอบ:

1. ให้ไปที่ Device Manage

2. ขยาย DVD/CD-ROM Drives เพื่อแสดงชื่อรุ่นของ Optical Driver

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600026.EXE 
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น
 
การตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จแล้ว  

1. ให้ทำการเรียกแพ็กเกจตัวติดตั้งอีกครั้ง
2. ถ้าการอัพเดตทำได้สำเร็จแล้ว จะมีข้อความว่า "It is unnecessary to update." แสดงขึ้นมา