รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCS116FA
 • VPCS116FW
 • VPCS116FH
 • VPCS117GA
 • VPCS115FH
 • VPCS116FG
 • VPCS117GW
 • VPCS115FG
 • VPCS113FG
 • VPCS117GG
 • VPCS117GH
 • VPCS115FW

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด SATA Driver (Intel) (Non-RAID) ไปเป็นเวอร์ชั่น 9.5.4.1001 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- BSOD เกิดขึ้นในระหว่างการกลับเข้ามาทำงานปกติจากการ suspend ด้วย การปรับตั้ง ODD auto off

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
ไดร์ฟเวอร์สำหรับ SATA (Intel) (Non-RAID) เวอร์ชั่น 9.5.4.1001
ชื่อไฟล์: EP0000600108.exe
ขนาดไฟล์:  13.33 MB (13971616 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง ไดร์ฟเวอร์สำหรับ SATA (Intel) (Non-RAID) เวอร์ชั่น 9.5.4.1001

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 9.5.4.1001

ขนาดของไฟล์

 • 13.33 MB

วันที่ออก

 • 2010-07-08

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600108.EXE 
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น
 
การตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จแล้ว  

1. คลิกดูว่า C:\Windows\System32\drivers\iaStor.sys มีข้อมูลต่อไปนี้อยู่ด้วย 9.5.4.1001 หรือ C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorUI.exe ว่ามีข้อมูลต่อไปนี้อยู่ด้วยหรือไม่ 9.5.4.1001