เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

 

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรด Media Gallery Help ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.1.3.12210 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดตสำหรับ Media Gallery Help เวอร์ชั่น 1.1.3.12210
ชื่อไฟล์: EP0000600097.exe
ขนาดไฟล์ : 8.13 MB (8524584 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง อัพเดตสำหรับ Media Gallery Help เวอร์ชั่น1.1.3.12210

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.1.3.12210

ขนาดของไฟล์

  • 8.13 MB

วันที่ออก

  • 2010-07-09

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600097.EXE
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น