เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้ จะอัพเดตเฟิร์มแวร์ สำหรับ USB DVD Super Multi Drive AW-G540A ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.W2 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- เมื่อมีการใช้ Backup ของ Windows7 และทำการกู้คืน DVD+R (SL/DL) จะทำการแก้ไขปัญหาให้เมื่อมความผิดพลาดเกิดขึ้น

อัพเดตนี้จะทำให้ USB Super Multi Drive (VGP-UDRW1) ได้รับการรองรับด้วย 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:

เฟิร์มแวร์ สำหรับ USB DVD Super Multi Drive AW-G540A เวอร์ชั่น 1.W2

ชื่อไฟล์: EP0000211444.exe

ขนาดไฟล์: 2.15 MB (2,263,040 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งเฟิร์มแวร์ สำหรับ USB DVD Super Multi Drive AW-G540A เวอร์ชั่น 1.W2

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.W2

ขนาดของไฟล์

  • 2.15MB

วันที่ออก

  • 2011-03-23

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit
  • Windows XP
  • Windows Vista SP2 32bit

ดาวน์โหลด

คำเตือนที่สำคัญ :

 

- อัพเดตนี้สามารถใช้ได้กับยูสเซอร์ที่ใช้ External DVD SuperMulti Driver (VGP-UDRW1)
- สำหรับยูสเซอร์ที่ใช้ Internal Optical Driver ของพีซีอยู่ ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง

- VGP-UDRW1 จะต้องเชื่อมต่ออยู่กับพีซีนั้นในขณะทำการอัพเดต

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000211444.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 

เพื่อตรวจสอบดูว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จหรือไม่:

1. ให้ทำการรันชุดของตัวติดตั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง
2. ถ้าหากการอัพเดตนี้ได้ทำสำเร็จแล้ว จะมีชื่อเวอร์ชั่น “1.W2” แสดงขึ้นมา