รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-Z27TN
 • VGN-Z17GN
 • VGN-Z12GN
 • VGN-Z27GN
 • VGN-Z16GN
 • VGN-Z12MN
 • VGN-Z26TN
 • VGN-Z26SN
 • VGN-Z16SN
 • VGN-Z26GN
 • VGN-Z25TN
 • VGN-Z15TN
 • VGN-Z16TN
 • VGN-Z26MN
 • VGN-Z13GN

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเกรด BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R2171M3

หมายเหตุ: การอัพเกรดนี้เหมาะสำหรับ Windows 7

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:

อัพเดตของ BIOS เวอร์ชั่น R2171M3

ชื่อไฟล์: EP0000600082.exe

ขนาดไฟล์: 6.21 MB (6510256 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเดตของ BIOS เวอร์ชั่น R2171M3

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R2171M3

ขนาดของไฟล์

 • 6.21 MB

วันที่ออก

 • 2009-12-10

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600082.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น

4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 

เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเดตนั้นทำได้สำเร็จหรือไม่

1. ให้คลิกที่ Start -> คลิก All Programs -> เลือก VAIO Control Center -> เลือก System Information.
2. ตรวจสอบดูเวอร์ชั่นของ BIOS ว่าเป็น R2171M3 หรือไม่