รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-Z17GN
 • VGN-Z35TN
 • VGN-Z27GN
 • VGN-Z26SN
 • VGN-Z26GN
 • VGN-Z15TN
 • VGN-Z26MN
 • VGN-Z27TN
 • VGN-Z12GN
 • VGN-Z16GN
 • VGN-Z12MN
 • VGN-Z26TN
 • VGN-Z16SN
 • VGN-Z25TN
 • VGN-Z16TN
 • VGN-Z13GN

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้ จะทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ สำหรับ NVIDIA Graphics เวอร์ชั่น 8.15.11.8684

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :

ไดร์ฟเวอร์ของ Windows 7 Upgrade สำหรับ NVIDIA Graphics เวอร์ชั่น 8.15.11.8684

ชื่อไฟล์: EP0000600088.exe

ขนาดไฟล์: 123.9 MB (129910352 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งไดร์ฟเวอร์สำหรับ NVIDIA Graphics เวอร์ชั่น 8.15.11.8684

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 8.15.11.8684

ขนาดของไฟล์

 • 123.9 MB

วันที่ออก

 • 2009-12-09

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ:

- สำหรับ ซีรี่ย์ VGN-Z3 ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมอัพเดตนี้หลังจากทำการอัพเดต BIOS Version ไปเป็น R4043M3 หรือสูงกว่า
- สำหรับ ซีรี่ย์ VGN-Z1 และ VGN-Z2 ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมอัพเดตนี้หลังจากทำการอัพเดต BIOS Version ไปเป็น R2170M3 หรือสูงกว่า
- ให้อ้างอิงกับ คู่มือการอัพเดต สำหรับ BIOS Update. 
- ให้รัน NVIDIA Grpahics Uninstaller ก่อนการติดตั้งโปรแกรมอัพเดตนี้

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ให้ทำการเปลี่ยน กราฟฟิคเปอร์ฟอร์แมนซ์ ไปเป็นโหมด SPEED 

2. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
3. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600088.exe.
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
5. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 

เพื่อทำการตรวจสอบว่า การติดตั้งนั้นสำเร็จหรือไม่
1. ตรวจสอบที่ C:\Windows\system32\drivers\igdkmd32.sys ว่า มีการระบุว่าเวอร์ชั่นเป็น 8.15.11.8684 หรือไม่