เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ให้คลิกที่นี่ เพื่อใช้การอัพเกรดแบบอัตโนมัติ

สำหรับการดาวน์โหลดคู่มือ ให้ทำการดาวน์โหลด Windows 7 Upgrade Utility เพื่อตรวจสอบแอพพลิเคชั่นและไดร์ฟเวอร์อื่นที่จำเป็นต้องทำการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง Windows 7 Upgrade Utility

ขนาดของไฟล์

  • 0.0MB

วันที่ออก

  • 2009-11-10

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

ดาวน์โหลด

1. ติดตั้ง Windows 7 Utility
2. เรียกใช้งาน Windows 7 Utility Application.
3. ในหน้าของ Windows 7 Upgrade Utility ให้คลิกที่ Automatic Downloads เพื่อติดตั้งการอัพเดตแบบอัตโนมัติ
    หมายเหตุ: ยูสเซอร์อาจจำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้ซ้ำหลายครั้งจนกว่าจะไม่มีการอัพเดตแบบอัตโนมัติหลงเหลืออยู่
4. ในหน้าของ Windows 7 Upgrade Utility ให้คลิกที่ Manual Downloads เพื่อทำการติดตั้งด้วยตนเอง
    หมายเหตุ: ยูสเซอร์อาจจำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้ซ้ำหลายครั้งจนกว่าจะไม่มีการอัพเดตแบบทำด้วยตัวเองหลงเหลืออยู่

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นได้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ไฟล์ EP0000210670.exe.
3. ให้ทำตามคำสั่งของตัวช่วยที่ปรากฎขึ้นมา
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น