รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCL118FG

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R0201T5 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

1. มีการเพิ่ม การปรับตั้งของ Intel Virtualization Technology เข้าไปใน BIOS Setup. มีการตั้งค่ายกเลิก VT โดยปริยาย

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:

อัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R0201T5

ชื่อไฟล์: EP0000600041.exe

ขนาดไฟล์: 7.36 MB (7712008 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • To install BIOS Update version R0201T5

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R0201T5

ขนาดของไฟล์

  • 7.36 MB

วันที่ออก

  • 2010-07-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600041.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น 

 

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:

1. เปิดที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่า BIOS เป็นเวอร์ชั่น R0201T5