รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-FW55GF
 • VGN-FW53GF
 • VGN-FW57GH
 • VGN-FW55MF
 • VGN-FW55TF
 • VGN-FW56GF

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R4070Y0 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

 

- ได้มีการเพิ่มการปรับตั้งของ  Intel Virtualization Technology ให้กับ BIOS Setup. (ยกเว้น VGN-FW53GF)
หมายเหตุ: ตัว CPU ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นั้นต้องทำงานได้กับ  VT เพื่อให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของท่านเป็นไปตามความต้องการนี้ ให้เข้าไปดูที่เวปไซต์ของ Intel สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  ท่านสามารถดู CPU ที่รองรับ  Intel Virtualization Technology นี้ได้ใน Intel site.


 

       รุ่น               Intel VT support
VGN-FW53GF                No
VGN-FW55GF               Yes
VGN-FW55MF              Yes
VGN-FW56GF               Yes
VGN-FW57GH               Yes

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:

อัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R4070Y0

ชื่อไฟล์: EP0000600034.exe
ขนาดไฟล์: 5.17 MB (5417624 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R4070Y0

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R4070Y0

ขนาดของไฟล์

 • 5.17 MB

วันที่ออก

 • 2009-10-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600034.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 

 

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:

1. เปิดที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่า BIOS เป็นเวอร์ชั่น R4070Y0