รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGC-JS35TJ
 • VGN-AW35GJ
 • VGC-LV27GJ
 • VGN-AW27GY
 • VGC-JS35GJ
 • VGC-JS35SJ
 • VGN-AW25GJ
 • VGN-AW37GY

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ NVIDIA Graphics ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.15.11.8640

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
ไดร์ฟเวอร์อัพเกรดของ Windows 7 สำหรับ NVIDIA Graphics เวอร์ชั่น 8.15.11.8640
ชื่อไฟล์: EP0000600043.exe
ขนาดไฟล์: 103.05 MB (108051944 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเกรดไดร์ฟเวอร์ Windows 7 สำหรับ NVIDIA Graphics เวอร์ชั่น 8.15.11.8640

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 8.15.11.8640

ขนาดของไฟล์

 • 103.05 MB

วันที่ออก

 • 2010-07-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600043.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

 

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว
1. ให้ดูว่ามีข้อความต่อไปนี้อยู่ด้วย  C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys เวอร์ชั่น 8.15.11.8640