รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGC-JS15G
 • VGC-LN15T
 • VGC-JS15T
 • VGC-LN25T
 • VGC-LN25G
 • VGC-JS25S
 • VGN-AW17GU
 • VGC-JS15S
 • VGN-AW15G
 • VGC-LV17G
 • VGC-JS25G
 • VGC-LN15G
 • VGC-JS25T

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรดไดร์ฟเวอร์สำหรับ NVIDIA Graphics ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.15.11.8640

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
โปรแกรมอัพเกรดไดร์ฟเวอร์ของ Windows 7 Upgrade สำหรับ NVIDIA Graphics เวอร์ชั่น 8.15.11.8640
ชื่อไฟล์: EP0000600042.exe
ขนาดไฟล์ : 85 MB (89119376 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเกรดไดร์ฟเวอร์ของ Windows 7 Upgrade สำหรับ NVIDIA Graphics เวอร์ชั่น 8.15.11.8640

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 8.15.11.8640

ขนาดของไฟล์

 • 85 MB

วันที่ออก

 • 2009-10-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

 

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600042.EXEเพื่อเริ่มการติดตั้ง
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น
 
การตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว  
1. ตรวจสอบว่า C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys มีเวอร์ชั่นเป็น 8.15.11.8640