รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VGN-CS26S
 • VGN-CS23T
 • VGN-CS16T
 • VGN-CS37GH
 • VGN-CS16S
 • VGN-CS34GH
 • VGN-CS33S
 • VGN-CS26M
 • VGN-CS16G
 • VGN-CS31GN
 • VGN-CS17G
 • VGN-CS18GN
 • VGN-CS26T
 • VGN-CS33M
 • VGN-CS16M
 • VGN-CS33T
 • VGN-CS26G
 • VGN-CS13T

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรดไดร์ฟเวอร์ NVIDIA Graphics ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.15.11.8640

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้:
อัพเดตไดร์ฟเวอร์ของ Windows 7 สำหรับ NVIDIA Graphics เวอร์ชั่น 8.15.11.8640
ชื่อไฟล์: EP0000600024.exe
ขนาดไฟล์: 73.77 MB (77349952 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง อัพเกรดไดร์ฟเวอร์ ของ Windows 7 สำหรับ NVIDIA Graphicsเวอร์ชั่น 8.15.11.8640

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 8.15.11.8640

ขนาดของไฟล์

 • 73.77 MB

วันที่ออก

 • 2009-10-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600024.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

เพื่อทำการตรวจสอบว่า การการติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จหรือไม่
1. ตรวจสอบว่า C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys มีเวอร์ชั่นเป็น 8.15.11.8640