รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVE14118FW
 • SVE14115FH
 • SVE14115FW
 • SVE14112EF
 • SVE14112EN
 • SVE14112EA
 • SVE14112EG
 • SVE14115FN
 • SVE14111EN
 • SVE14115FA
 • SVE14116GN
 • SVE14113EN
 • SVE14118FG
 • SVE14112EH
 • SVE14118FH
 • SVE14113EG
 • SVE14115FG
 • SVE14111EG
 • SVE14117GN

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • VAIO Gate

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 5.10.0.12150

ขนาดของไฟล์

 • 3.89MB

วันที่ออก

 • 2012-08-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit

ดาวน์โหลด

โปรดทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดมา

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .exe ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
3. ดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้นและเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น