รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • TPM Infineon Package

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 3.70.2281.0

ขนาดของไฟล์

  • 36.43 MB

วันที่ออก

  • 2011-11-10

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดมา

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .exe นี้ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (ให้จำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมา
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง
4. ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมาและเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น