รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCEH18FA
 • VPCEJ15FG
 • VPCEH17FG
 • VPCEH16EG
 • VPCEH16EA
 • VPCEH15EN
 • VPCEH16EH
 • VPCEH15EG
 • VPCEH16EN
 • VPCEH18FH
 • VPCEH18FG
 • VPCEH16EF
 • VPCEH18FW
 • VPCEH18FF

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Intel Graphics Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 8.15.10.2291

ขนาดของไฟล์

 • 68.62 MB

วันที่ออก

 • 2011-11-29

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit

ดาวน์โหลด

โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์ใด ๆ

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .exe ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
3. ดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้นและเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น